จอดรถนานๆ ไม่ได้ใช้ ดูเเลยังไดี ?

ช่วงนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหน รถคันเก่งก็ต้องจอดไว้นานๆ วันนี้แอดมินเลยมี Tips ดีๆกับวิธีการดูแลรถ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและยืดอายุการใช้งาน

1.ควรจอดรถในที่ร่ม เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนต่างๆ และสังเกตบริเวณใต้ท้องรถว่ามีของเหลวรั่วซึมออกมาจากตัวรถหรือไม่ หากมี อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ซีลยางต่างๆ เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งาน ฯลฯ

2.หากรถไม่ค่อยได้ใช้เมื่อกลับมาใช้งานก่อนจะออกจากบ้าน แนะนำให้ทำการเช็กระดับของเหลวต่างๆ ในรถก่อนว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ โดยอ้างอิงตามระยะเวลาหรือจากคู่มือที่กำหนด เช่น น้ำมันเครื่อง เพราะน้ำมันเครื่องก็มีวันหมดอายุและเสื่อมสภาพ

3.การจอดรถเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องยางไม่คืนตัว สำหรับข้อแนะนำคือ ควรเติมลมยางให้มากกว่ามาตรฐาน 5-10 ปอนด์ หรือ ทำการเลื่อนรถเพื่อเปลี่ยนจุดกดทับหน้ายาง ป้องกันโครงยางเสียรูปและเมื่อนำรถกลับมาใช้งานก็ปล่อยลมยางให้เป็นความดันปกติ

4.สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ประมาณ 10-15 นาทีหรือมากกว่า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จะช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่ได้

error: Content is protected !!