วิธีป้องกัน ปัญหาแบตเตอรี่รถร้อน เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร

     การป้องกันความเสียหายของแบตเตอรี่รถยนต์ จากความร้อน เพื่อลดความเสียหายของแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร สามารถทำได้ ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

วิธีป้องกัน ปัญหาแบตเตอรี่รถร้อน เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร

  1. ตรวจสอบระบบหล่อเย็นว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หากรถของคุณมีระบบหล่อเย็นทำงานผิดปกติ เช่น หากมีการรั่วไหลของน้ำหล่อเย็นอยู่ ภายใต้กระโปรงรถอาจมีความร้อนมากเกินไป อาจส่งผลทำให้เครื่องยนต์มีความร้อนสะสม และส่งผลกระทบต่อแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยเช่นกัน
  2. ดูแลรักษาแบตเตอรี่ คอยตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณขั้วแบตเตอรี่ให้สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกและการกัดกร่อน เพื่อป้องกันปัญหาระบบการเชื่อมต่อและชาร์จไฟแบตเตอรี่ขัดข้อง
  3. หลีกเลี่ยงการขับรถระยะทางไกลเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่พักรถในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด และพยายามจอดรถในที่ร่มเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงที่อาจส่งผลทำให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป
  4. ตรวจสอบและเติมน้ำกลั่นเมื่อจำเป็น สำหรับรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่สำหรับเติมน้ำกลั่น หากระดับน้ำกลั่นเหลือน้อย ควรเติมน้ำกลั่นลงไป เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้
  5. เปลี่ยนแบตเตอรี่หากชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หากแบตเตอรี่ใช้งานอายุเกินสี่ปี อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ เพราะแบตเตอรี่เก่า เสื่อมสภาพ มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายจากความร้อนได้ง่าย
  6. หลีกเลี่ยงการเดินทางระยะสั้น เพราะการเดินทางที่สั้นกว่า 20 นาที อาจไม่เพียงพอต่อการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม หากคุณเดินทางระยะสั้นบ่อยครั้ง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพได้ง่าย เพิ่มโอกาสที่จะเกิดความร้อนสูง และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร
error: Content is protected !!