สัญญาณที่บ่งบอกว่าสายพานหน้าเครื่อง (SERPENTINE BELT) มีปัญหา

        สายพานหน้าเครื่อง (SERPENTINE BELT) เป็นสายพานที่ทำหน้าที่คอยส่งกำลังหรือพลังงานไปยังอุปกรณ์เครื่องยนต์ที่สำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันตรายที่เกิดจากสายพานหน้าเครื่อง (SERPENTINE BELT) ชำรุด ให้ตรวจสอบสายพานเพื่อหาการสึกหรอ) และควรเปลี่ยนตามระยะเวลากำหนดการบำรุงรักษาที่คู่มือรถแนะนำ และนี่เป็นอีกข้อสังเกตที่อาจบ่งบอกว่าสายพานหน้าเครื่องมีปัญหา หากพบอาการดังต่อไปนี้ควรรีบนำรถไปช่างพบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว
• บริเวณสายพานชำรุดฉีกขาดหรือรอยแตกบนสายพาน
• เสียงแหลมหรือเสียงแปลกๆ มาจากสายพาน
• รถมีปัญหาในการสตาร์ท สตาร์ทติดยาก
• เครื่องยนต์ร้อนเกินไป
• สายพานหย่อน
• กำลังของเครื่องยนต์ลดลง
• ไฟเครื่องยนต์ปรากฏขึ้นบนหน้าปัดรถยนต์

error: Content is protected !!