ใบขับขี่ขาดนานเเค่ไหน ต้องสอบใหม่?

  • ต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน และใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี

การต่อใบขับขี่ล่วงหน้าสามารถต่ออายุก่อนล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือนเลย หากใบขับขี่ของคุณหมดอายุไม่เกิน 1 ปี คุณสามารถไปต่อใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกได้เลย โดยจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่ออายุเท่านั้น

  • ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี

สำหรับกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ขับขี่จะต้องทำการสอบข้อเขียนใหม่อีกครั้ง โดยต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า 90% หรือตอบถูกมากกว่า 45 ข้อจาก 50 ข้อเหมือนตอนทำใบขับขี่ใหม่นั่นเองครับ หากใครมีความกังวลใจเรื่องการทำข้อสอบ

  • ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป

สำหรับใครที่ปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป บอกเลยว่ากรณีนี้ต้องสอบใบขับขี่ใหม่ทั้งหมดสถานเดียวครับ นั่นก็คือต้องสอบทั้งภาคปฏิบัติและสอบข้อเขียนเช่นเดียวกันกับตอนเพิ่งเริ่มทำใบขับขี่ใหม่นั่นเอง

error: Content is protected !!