ออกรถ มิตซูบิชิ 1 คัน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ออกรถ มิตซูบิชิ 1 คัน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? ก่อนที่ทางเราจะอธิบายการใช้เอกสารในการออกรถนั้น เราต้องขออธิบายว่าเอกสารในการออกรถนั้นจะแตกต่างกันออกไปด้วยเรื่องของอาชีพที่ลูกค้านั้นทำอยู่ เช่น พนักงานประจำจะใช้เอกสารรูปแบบหนึ่ง อาชีพค้าขายก็จะใช้เอกสารที่แตกต่างออกไปไม่เหมือนกับอาชีพพนักงานประจำ เจ้าของสวนก็จะมีเอกสารอีกรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปทาง มิตซู ชูเกียรติกระบี่ จึงขอแยกเอกสารในการออกรถให้ได้เห็นภาพชัดๆ ดังต่อไปนี้ พนักงานประจำ พนักงานหรือลูกจ้างทุกระดับตำแหน่งที่สถานประกอบการจ้างให้ทำงานเป็นประจำ และเต็มเวลา โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ เป็นการตอบแทนการทำงาน เอกสารสำหรับพนักงานประจำ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป) Statement (สเตทเม้นท์) การเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เงินเดือนรวมเซอร์วิสและ OT (ค่านอกเวลา)ควรเป็น 2 เท่าของยอดผ่อนต่อเดือน รับราชการ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก “ส่วนราชการ” เอกสารสำหรับรับราชการ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป) Statement (สเตทเม้นท์) […]