เอกสารออกรถใหม่!!! แต่ละอาชีพต้องเตรียมหลักฐานและเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารออกรถใหม่!!! แต่ละอาชีพต้องเตรียมหลักฐานและเอกสารอะไรบ้าง เมื่อยามที่เราต้องการซื้อรถใหม่สักคัน หลังจากศึกษาหาข้อมูลรถที่ชอบจนพร้อมในการออกรถคันใหม่กันแล้ว ขั้นต่อมาเราก็ต้องเตรียมตัวในการออกรถใหม่ ซึ่งก็คือการเตรียมทำสัญญาการเช่าซื้อหากท่านกังวลว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน วันนี้ทาง มิตซู ชูเกียรติ จะมาให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมสำหรับการออกรถใหม่ว่าแต่ละอาชีพต้องเตรียมหลักฐานและเอกสารอะไรบ้าง เมื่อต้องยื่นสินเชื่อรถยนต์ หรือ ไฟแนนซ์รถยนต์ มีดังต่อไปนี้ เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับทำธุรกรรมสัญญา > พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานโรงงาน สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา 3 ชุด สลิปเงินเดือนปัจจุบัน  1 เดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ชื่อ – เบอร์โทรที่ทำงาน > เกษตรกร สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา 3 […]