ออกรถ มิตซูบิชิ 1 คัน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ก่อนที่ทางเราจะอธิบายการใช้เอกสารในการออกรถนั้น เราต้องขออธิบายว่าเอกสารในการออกรถนั้นจะแตกต่างกันออกไปด้วยเรื่องของอาชีพที่ลูกค้านั้นทำอยู่ เช่น พนักงานประจำจะใช้เอกสารรูปแบบหนึ่ง อาชีพค้าขายก็จะใช้เอกสารที่แตกต่างออกไปไม่เหมือนกับอาชีพพนักงานประจำ เจ้าของสวนก็จะมีเอกสารอีกรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปทาง มิตซู ชูเกียรติกระบี่ จึงขอแยกเอกสารในการออกรถให้ได้เห็นภาพชัดๆ ดังต่อไปนี้

พนักงานประจำ

พนักงานหรือลูกจ้างทุกระดับตำแหน่งที่สถานประกอบการจ้างให้ทำงานเป็นประจำ และเต็มเวลา โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ เป็นการตอบแทนการทำงาน

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
 • Statement (สเตทเม้นท์) การเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • เงินเดือนรวมเซอร์วิสและ OT (ค่านอกเวลา)ควรเป็น 2 เท่าของยอดผ่อนต่อเดือน

รับราชการ

บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก “ส่วนราชการ”

เอกสารสำหรับรับราชการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
 • Statement (สเตทเม้นท์) การเดินบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เงินเดือนรวมเซอร์วิสและ OT (ค่านอกเวลา) ควรเป็น 2 เท่าของยอดผ่อนต่อเดือน

ค้าขาย

เป็นการประกอบอาชีพที่ผู้ประกอบทำหน้าที่ผลิตสินค้า หรือซื้อสินค้าจากผู้ผลิต แล้วนำไปขายต่อ เป็นอาชีพที่มีลักษณะซื้อมาขายไป โดยมีกำไรจากการขายสินค้าเหล่านั้น

เอกสารสำหรับค้าขาย

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเสร็จค่าเช่าแผง
 • ใบเสร็จการซื้อสินค้า และ ใบเสร็จจากการขายสินค้า
 • Statement (สเตทเม้นท์) การเดินบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

ชาวสวน

ทำนา ทำไร่ ทำสวน จับสัตว์น้ำ และทำประมงชายฝั่งทะเล ทั้งนี้แล้วแต่ทำเลที่ตั้งบ้านเรือนด้วย เช่น ผู้ที่อยู่ที่ราบเชิงเขา ที่ราบระหว่างเขา จะมีอาชีพทำสวนยางพาราและทำสวนผลไม้ ทำไร่ยาสูบ (ยากลาย) ส่วนผู้ที่อยู่ที่ราบลุ่ม มีอาชีพทำนา จับสัตว์น้ำ และพวกที่อยู่ริมชายฝั่งทะเล ก็จะทำนา จับสัตว์น้ำ และทำประมงชายฝั่ง เป็นต้น

เอกสารสำหรับชาวสวน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเสร็จค่าเช่าแผง
 • สำเนาเกี่ยวกับเอกสารที่ดิน
  โฉนด นส.3 หรืออื่นๆ
 • ใบเสร็จซื้อขายพืชผลทางการเกษตร เช่น ใบเสร็จรับเงินปาล์ม , ใบเสร็จรับเงินยาง
 • Statement (สเตทเม้นท์) การเดินบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

เจ้าของกิจการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองบริษัทหรือ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ใบเสร็จการค้า
 • Statement (สเตทเม้นท์) การเดินบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สรุป

แต่ละอาชีพจะมีความแตกต่างด้านเอกสารกัน เพราะฉะนั้นทางเรา มิตซู ชูเกียรติกระบี่ แนะนำให้ปรึกษาที่ปรึกษาการขาย ก่อนซื้อรถเพราะที่ปรึกษาการขายจะช่วยเตรียมเอกสารและแนะนำวิธีการที่จะทำให้ผ่านสัญญาง่ายขึ้นให้นะคะ ลูกค้าท่านใดต้องการคำปรึกษา มิตซู ชูเกียรติ กระบี่ สามแยกกระบี่น้อย ยินดีให้คำปรึกษานะคะ