เมื่อเกิดอุบัติเหตุ แล้วคนขับรถ ไม่มีใบขับขี่ประกันจะคุ้มครองไหม ?

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว หลายครั้งผู้ขับขี่เองไม่มีใบขับขี่ หรืออาจจะเคยมีแล้วหมดอายุ ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่า จะเป็นเหตุที่ทำให้บริษัทประกันภัย เป็นข้ออ้างที่จะไม่จ่ายค่าสินไหมหรือไม่ หรือว่าเป็นกฎหมายหรือเปล่า เรามีคำตอบมาฝากกัน

กรณีที่ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายถูก

ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายถูก เลือกทำประกันรถยนต์ประเภท 1 , 2+ , 3+ บริษัทประกันจะรับผิดชอบในส่วนค่าซ่อมรถของผู้ขับขี่ อีกทั้งบริษัทประกันจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดแทน แต่ถ้าหากผู้ขับขี่รถไม่มีประกันดังกล่าว ผู้ขับขี่จะต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีเอง และหากไม่มีใบขับขี่เพิ่ม ผู้ขับขี่ก็จะได้รับความผิดในเรื่องของกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรขนส่งทางบก

กรณีที่ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายผิด

ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายผิด จะต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นฝ่ายผิดและไม่มีใบขับขี่เพราะอะไร เพื่อรับไว้พิจารณา ดังนี้
  • ไม่มีใบขับขี่หรือไม่เคยสอบใบขับขี่ บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกๆกรณี แต่จะชดเชยความเสียหายของบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์นั้นๆ
  • กรณีที่มีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกมาด้วย จะต้องมีการคัดสำเนาเพื่อยืนยัน ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณี
  • กรณีพกใบขับขี่แต่ใบขับขี่หมดอายุ ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณี
  • กรณีใบขับขี่ถูกยึด จะต้องทำการคัดสำเนามาเพื่อยืนยัน ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณี
แม้จะมีวิธีแก้ไขต่างๆ มากมาย แต่ใบขับขี่ถือว่าเป็นใบอนุญาตสามารถขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงจำเป็นที่ต้องพกติดตัวเอาไว้เสมอ เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขับรถ โดยปัจจุบันเราสามารถใช้ใบขับขี่เสมือนบนแอปพลิเคชัน DLT QR Licenseของกรมการขนส่งทางบกแทนใบขับขี่ตัวจริงได้ หรืออย่างน้อยก็ควรถ่ายรูปใบขับขี่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อความอุ่นใจ และในการทำใบขับขี่นั้น นอกจากจะถูกกฎหมายแล้วยังช่วยให้ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยที่ได้เลือกทำไว้อีกด้วย