เวลาดึงเบรคมือ ต้องกดปุ่มที่ก้านไหม

เบรกมือ ถูกออกแบบมาไว้สำหรับใช้งานในขณะที่รถจอดอยู่นิ่ง ๆ ซึ่งผู้ขับขี่เองไม่ควรดึงเบรกมือขณะที่รถกำลังเคลื่อนไหว และเบรกมือถือว่าเป็นส่วนสำคัญและมีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่เอง ส่วนใหญ่เราจะใช้เบรกมือก็ต่อเมื่อมีอาการไหลของรถยนต์

  • วิธีการดึงเบรกมือที่ถูกต้อง ทำอย่างไร?

การดึงเบรกมือทุกครั้ง ไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม เพียงแต่ดึงเบรกมือยกขึ้นมาให้สุดจนรู้สึกถึงความตึงของด้ามเบรกมือ จนไม่สามารถยกไปต่ออีกได้ นั่นหมายถึงเราได้ยกเบรกมือขึ้นจนสุดแล้ว และเมื่อต้องการปลดเบรกมือลง ต้องดึงเบรกมือขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับกดปุ่ม แล้วจึงค่อย ๆ กดเบรกมือลง

***ข้อควรระวัง เมื่อเราขับรถตามปกติ ต้องอย่าลืมปลดเบรกมือลงจนสุดทุกครั้ง เพราะถ้าหากค้างเบรกมือไว้จะทำให้ผ้าเบรกไหม้

เมื่อเราได้เรียนรู้วิธีการดึงเบรกมือที่ถูกต้องกันแล้ว ก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องและใช้ทุกครั้งเมื่อเจอกรณีจอดรถสนิทบนที่จอดรถ หรือ จอดรอไฟแดง จอดรถบนทางลาด ห้ามนำเบรกมือไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ทำให้รถสไลด์ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ และส่งผลให้ระบบเบรก ยาง ช่วงล่างเสียหาย