เอกสารออกรถใหม่!!! แต่ละอาชีพต้องเตรียมหลักฐานและเอกสารอะไรบ้าง

เมื่อยามที่เราต้องการซื้อรถใหม่สักคัน หลังจากศึกษาหาข้อมูลรถที่ชอบจนพร้อมในการออกรถคันใหม่กันแล้ว ขั้นต่อมาเราก็ต้องเตรียมตัวในการออกรถใหม่ ซึ่งก็คือการเตรียมทำสัญญาการเช่าซื้อหากท่านกังวลว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน วันนี้ทาง มิตซู ชูเกียรติ จะมาให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมสำหรับการออกรถใหม่ว่าแต่ละอาชีพต้องเตรียมหลักฐานและเอกสารอะไรบ้าง เมื่อต้องยื่นสินเชื่อรถยนต์ หรือ ไฟแนนซ์รถยนต์ มีดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับทำธุรกรรมสัญญา

> พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานโรงงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน  1 เดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • ชื่อ – เบอร์โทรที่ทำงาน

> เกษตรกร

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา 3 ชุด
 • ทะเบียนเกษตรกร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สัญญาเช่าที่ดิน 3 ชุด

> ผู้รับเหมา

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา 3 ชุด
 • สัญญาจ้างงาน หรือ ทวิ 50

> อาชีพค้าขาย/เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา 3 ชุด
 • ใบเสร็จซื้อของ
 • สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบจดทะเบียนการค้า / สัญญาเช่าร้าน / สำเนาทะเบียนพาณิชย์

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับอาชีพค้าขาย หากต้องการที่จะใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักฐาน ให้นำเงินเข้าทุกเดือนสม่ำเสมอ และเก็บใบเสร็จเวลาซื้อของมาขาย จะทำให้ธุรกิจของคุณดูน่าเชื่อถือ ขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านง่ายเช่นกัน

 

> ขายของออนไลน์/ทำงานออนไลน์

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา 3 ชุด
 • สำเนาบัญชีบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • ใบเสร็จการสั่งของมาขาย
 • หน้าเพจ Facebook หรือ หน้าเว็บไซต์
 • รูปสต๊อกสินค้า
 • สเตทเม้นบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

อาชีพขายของออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน โดยใช้พื้นที่ออนไลน์ซื้อขายเสมือนเป็นหน้าร้าน อาจต้องมีคนค้ำประกันเป็นบางกรณี ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของรายได้เอกสารหลัก

 

> ค้าขายแบบหาบเร่แผงลอย

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา 3 ชุด
 • สเตทเม้นบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • รูปถ่ายหน้าร้าน
 • ใบเสร็จซื้อขายสินค้า

ค้าขายแบบไม่ได้ทำสัญญาเช่าที่เป็นหลักแหล่ง เคลื่อนย้ายได้ไม่ติดอยู่กับที่ แนะนำให้เก็บเงินดาวน์บางส่วน เอกสารหลักๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ไฟแนนซ์ตรวจสอบที่มาของเงินรายได้เอกสารหลัก

อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท และผลการพิจารณาผลไฟแนนซ์ของสถาบันการเงินด้วย สิ่งที่สำคัญที่ต้องเช็กความพร้อมของพ่อค้าแม่ค้า ก็คือหลักฐานรายได้ที่เข้าบัญชีสม่ำเสมอ และมีแหล่งที่มารายได้ เพียงเท่านี้การขอสินเชื่อรถยนต์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

 

ในกรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ ที่อาจต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม

 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
 • สำเนาใบเสร็จ / ใบส่งสินค้า
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ / ทะเบียนเรือ
 • สำเนาแสดงแหล่งที่มาของรายได้ / แสดงอาชีพ / แสดงความสามารถในการผ่อนชำระ ฯลฯ

ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องใช้สำเนา Passport + Visa ใช้แทนบัตรประชาชน, สำเนา Work Permit ใช้แทนทะเบียนบ้าน

หลังจากเตรียมเอกสารกันเรียบร้อยแล้ว มาเช็คคุณสมบัติที่จะทำให้ท่านสามารถยื่นไฟแนนซ์ได้ผ่านฉลุย

 • เครดิตดี มีประวัติผ่อนที่ดี ผ่อนตรง มีประวัติขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน เงินสด บัตรเครดิต ไม่มีประวัติชำระหนี้ล่าช้า หรือมีหนี้เสีย จะช่วยให้การยื่นไฟแนนซ์ได้รับการอนุมติง่ายกว่าผู้ที่ไม่เคยมีประวัติสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินเลย
 • แหล่งที่มารายได้ชัดเจน โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาชัดเจน เอกสารครบตามเงื่อนไข และหากกรณีเป็นพนักงานบริษัท ไฟแนนซ์มักพิจารณาฐานรายได้ประจำ รวมกับรายได้อื่นๆ เช่น โอที โบนัส คอมมิชชั่น ฯลฯ มาคิดรวมด้วย ทำให้ง่ายต่อการขอสินเชื่อมากขึ้น
 • ค่างวดไม่เกินครึ่งหนึ่งของรายรับ และอีกหนึ่งข้อที่สำคัญในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของไฟแนนซ์ คือค่างวดจะต้องสัมพันธ์กับรายรับ โดยปกติแล้วค่างวดจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายรับแต่ละเดือน บางแห่งอาจกำหนดให้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายรับ จึงจะมีโอกาสได้รับอนุมัติกู้ซื้อรถใหม่ได้ แต่หากไฟแนนซ์พิจารณาแล้วว่าค่างวดไม่สัมพันธ์กับรายรับ และมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ ทางแก้ก็คือเพิ่มจำนวนเงินดาวน์เพื่อให้ยอดจัดลดลง จะทำให้มีโอกาสอนุมัติสูงขึ้นนั่นเอง
 •  

จะเห็นได้ว่าการเตรียมตัวออกรถใหม่ป้ายแดงไม่ใช่เรื่องยาก เพียงทำเช็คลิสต์ตามที่เรานำมาฝากนี้ คุณก็จะสามารถยืนไฟแนนซ์ผ่านได้อย่างง่ายดาย เท่านี้ก็สามารถมองหาฤกษ์ออกรถกันได้เลย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายเพื่อทดลองขับ มิตซูบิชิ ไทรทัน ได้ที่ มิตซู ชูเกียรติกระบี่ และสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mitsuchookiat.com หรือ โทร. : 075 – 650919 / 093 – 5846436 ( สนง.ใหญ่ ) | โทร. : 095 – 4271577 ( สาขาอ่าวลึก )